Zangschool Amsterdam

Meld je nu aan voor een kennismakingsles

Algemene voorwaarden

LIDMAATSCHAP
Een lidmaatschap bij Zangschool Amsterdam houdt in dat je wekelijks of om de week privé zangles of groepszangles volgt. Met aftrek van vakantiedagen zijn er 40 lesweken in een jaar. Er worden 38 lessen gegeven zodat er speling is om 2x een les door de docent te kunnen laten uitvallen. Voor om de week zangles zijn er 20 lesweken. Er worden 19 lessen gegeven zodat 1 les kan uitvallen. Het abonnement loopt door zolang er niet wordt opgezegd. Leden krijgen 10% korting.

INSCHRIJVEN
Je kan op ieder moment van het jaar beginnen met zangles.

OPZEGGEN
Voor het opzeggen van een lidmaatschap geldt 1 maand opzegtermijn. Meldt dit bij de docent en stuur vervolgens een email naar admin@zanglesamsterdam.nl. De lessen en de betaling stoppen 1 maand na ontvangst van de schriftelijke opzegging per e-mail.

BETALINGSWIJZE
Voor de betaling van de zanglessen ontvangt u voor aanvang van de nieuwe maand een factuur die binnen 7 dagen na de factuurdatum dient te zijn voldaan op IBAN: NL92ABNA0487316525 t.n.v. Zangschool Amsterdam o.v.v. het factuurnummer. Voor lidmaatschap is de betaling verdeeld over 11 gelijke termijnen. Mocht u ergens gedurende het jaar beginnen dat kan het zijn dat het gemiddelde maandbedrag iets hoger of lager uitvalt, afhankelijk van het aantal lessen dat dat jaar nog worden gegeven. Dit wordt verrekend met de eerste factuur. Mocht u stoppen met zangles dan wordt in de laatste maand een laatste verrekening doorgevoerd, afhankelijk van het aantal lessen waarvoor u heeft betaald / heeft gevolgd. Voor de vakantiemaand augustus ontvangt u geen factuur.

CADEAUKAART / STRIPPENKAART / CURSUSSEN
Het is ook mogelijk om losse lessen en cursussen te volgen bij Zangschool Amsterdam. Dit is met name handig als u niet altijd met dezelfde regelmaat naar zangles kunt komen. Op deze manier kunt u samen met uw docent zelf de lessen inplannen.

LESUITVAL
DOCENT AFWEZIG
Mocht een docent verhinderd zijn dan wordt er gezorgd voor een vervangende docent of indien dit niet mogelijk is dan wordt de gemiste les ingehaald.

LEERLING AFWEZIG
Indien een privé zangles uiterlijk 24 uur van te voren door een leerling wordt afgezegd bij de docent wordt deze genoteerd en in de loop van het jaar gekeken naar een mogelijkheid om deze in te
halen. Een les die niet voor 24 uur wordt afgezegd kan niet worden ingehaald. Een gemiste groepszangles kan niet worden ingehaald of worden terugbetaald.

VAKANTIES 2016 - 2017: Er zijn geen reguliere lessen gedurende de vakanties
Zomervakantie 2016: 16 juli t/m 28 augustus
Herfstvakantie: 15 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie: 24 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 26 februari
Meivakantie: 22 april t/m 7 mei
Zomervakantie 2017: 22 juli t/m 10 september

Contact

Op Zangschool Amsterdam kun je terecht voor privé zangles voor alle leeftijden en niveau's en op iedere dag van de week. Daarnaast zijn er Voice gym groepszanglessen voor volwassenen. Bekijk hier het rooster of schrijf je direct in voor een proefles.

Kennismaken privé  Proefles Voice Gym